Езикът на кучетата

Комуникация между човек и кучеmeradog_dog

Кучетата не разсъждават по същия начин като нас – хората

Логическото мислене им е чуждо. Не кучето, ами човекът трябва да се отдели от своя начин на учене, за да може да се приближи до кучето. Вие сте този, който трябва да разбере кучето. Затова ще ви помогнат вашите знания, наблюденията и опитът, които натрупвате с вашето куче. Хората общуват чрез езика, а кучетата – чрез своето поведение! Най-важните неща във вашия живот с куче са:

  • – Разбиране и сигурност
  • – Търпение и концентрация
  • – Мотивация и похвала

В следващата таблица ще намерите повече синтезирана информация за моделите на кучешко поведение, езика на кучето, най-често срещаните поведенчески форми и тяхното значение.

Как общува кучето? Езикът на кучето.

Емоциите могат да бъдат изразени с определено поведение или реакции. Могат да се срещнат едновремено индивидуални и придобити поведения. Като пример – кучето се опитва да се освободи от напрежение и стрес чрез поведенчески схеми като прозяване, лаене или близане. Това поведение, обаче, може да означава и много други неща.

Най-често срещаните форми на поведение:

Размахва опашка наляво, надясно; опашката е направо или нагоре; подскача наоколо – Радост;

Подканващо подскачане, главата е долу – задницата е вдигната нагоре, подскача, вдига предмет или сумти, хвърля предмета на гърба си, ляга неподвижно по корем и чака – Игра;

Дърпа едното или двете си уши назад, стреми се да изглежда по-малко, навежда се, изгърбва се, държи глава почти до земята – Подчинение;

Прозяване, блокаж, не отговаря на команди, ушите са назад, слюноотделя, скърца със зъби – Стрес, Преумора, Несигурност;

Същите знаци като при подчинението, но още по-екстремно изразени, опашката се прищипва между краката, ушите силно свити назад, тялото е силно изгърбено и приземено, страхливо лаене или вой – Страх;

Подканващо лаене, кучето се разтяга, вдига се, стреми се да изглежда по-голямо, опашката е нагоре, командите не се изпълняват, кучето прави каквото си иска – Доминация;

Тялото е изпънато, погледът е внимателен, ушите са наострени – Внимание, Любопитство;

Реакции на преумора, отказване на команди, блокиране, унищожаване на вещи, търсене на собствени занимания като лов или бягане от стопанина показват: Скука;

Изтегляне на тялото назад, залежаване, бавни движения, скърцане със зъби, вой, липса на мотивация – Печал;

Изтегляне на тялото назад, залежаване, липса на мотивация, драскане по пода, треперене, куцане и близане на тялото – Болест.

Как общува човекът?

Глас:

Най-добра работа върши спокойният и приятелски глас. Той дава на кучето необходимата сигурност. Колкото по-тихи са командите, похвалите и изказаното на глас недоволсто, толкова по-добре ще разбере кучето и ще задълбочи ангажимента си към своите хора. Когато кучето НЕ трябва да прави нещо, веднага трябва да чуе едно тихо промърморване или думичката ‘Фуй’ (от немското Pfui). Ако кучето чуе и изпълни – веднага трябва да последва хвалба! Винаги показвайте на кучето си когато не искате да прави нещо, но и винаги когато ви послуша – го наградете с похвала. Никога не крещете на кучето си! Висок глас, както и силни свирки, трябва да се използват само за големи разстояния – така кучето ще чува вашите команди по същия начин както когато то е до вас, а вие говорите тихо. Чувства като ярост, неразбиране, нетърпение, гняв – не могат да ни помогнат да се разберем с кучето! Чрез тях хората показват само собствената си безпомощност и неспособност да се справят със ситуацията.

Команди:

Команда е това, на което ние хората учим кучетата. Кучето учи чрез положително или отрицателно стимулиране. То се учи като свързва специфични и неизменно възникващи ситуации (винаги когато подрънка канчето за храна – кучето получава своята дажба. Много скоро, сам по себе си, звукът от канчето става сигнал за закуска). Кучето се учи и наблюдавайки поведението на други кучета.

Важно: Командите са необходими, иначе кучето само ще реши колко дълго ще седи например. Най-добре кучето учи чрез мотивация и похвала. Кучетата са отворени към много неща и могат много бързо да научат и прилагат това, което техният човек иска от тях!