Коластра

Какво представлява коластрата?

colastraКоластрата е първото майчино мляко, след раждането на бозайниците. Коластрата осигурява на новородените антитела – критични за оцеляването. Заради уникалната комбинация от имуноглобулини, растежни агенти, антимикробни елементи, минерали и витамини, коластрата засилва собствените защитни сили на новороденото животно.

Каква е специфичната допълнителна стойност от добавената говежда коластра?

При преживните животни съществува така наречената плацентарна бариера. Това означава, че за разлика от хората, те не пренасят към новороденото имунни агенти чрез плацентата. В резултат на това – коластрата е критична за оцеляването на малките телета. Тя съдържа имунни агенти с до 40 пъти по-голяма концентрация от тази, която може да се наблюдава в кръвта на хората. Следователно, говеждата коластра, сама по себе си, е изключително ценен суров материал. При това ефективността на имунните агенти не се простира само върху преживните животни, а и върху всички останали видове, както показват редица изследвания (включително на Cesaronne от 2007 г). Доказан е и положителният ефект, който говеждата коластра има при прогресиране на грип при хората. Подобни изследвания са проведени и за различни ветеринарни състояния.

Как се извлича коластрата?

Една крава произвежда приблизително 20 литра коластра в първите 24 часа след раждането на телето. Телето суче и се нуждае от приблизително 3 литра от това количество. Количеството, от което телето не се нуждае, се извлича от кравата и се използва като изключително ценна хранителна добавка. Коластрата се използва,  не само като добавка в животинската храна, а и като хранителен продукт за хора.

Какъв е законовият норматив за коластрата?

Коластрата е категоризирана като хранителен продукт в съответствие с Наредба (EC) №1662/2006 от 6 ноември 2006 г. От 2010 година коластрата е одобрена в апликация на Veracus GmbH както и като хранителен продукт според положителния списък на индивидуалните храни (DLG). Същите стриктни регулации, които се изискват за добиването на сурово мляко, се прилагат и при добиването и обработването на коластра. Въпреки това, коластрата представлява отделен хранителен продукт, различен от суровото мляко.

Колко важна е коластрата?

Коластрата играе важна роля в изграждането на устойчива имунна система – като превенция, както и в ситуации, когато отбранителният апарат се намира под голям стрес.

Как се използва коластрата в продуктите на Mera?

Събраната и тествана коластра първо се обезмаслява и де-казеинира, след което се съхранява чрез микрофилтърен процес. В по-късен произвотствен етап гранулите се покриват с коластра. Процентното съдържание на коластра в продуктите на Mera е 0.5 процента и представлява половината от профилактичната доза.

Как може да се постигне основната ефективност на коластрата?

Основната ефективност и функция на коластрата се състои в това, че малките телета, на които не е давана коластра, като цяло, са недоразвити и често не могат да оцелеят. В потвърждение на функцията и ефективността на коластрата, съществуват голям брой лабораторни изследвания  върху всеки един от отделните елементи, съдържащи се в нея – имуноглобулини, растежни фактори, лизозим и лактоферин.

Въпреки това, по-впечатляващи са опитните изследвания при контролирани условия, в които каластра или препарати с коластра са тествани в тяхната фактическа цялост и дозировка. Ефектите са изучени чрез използването на плацебо-контролирани, двойно засекретени проби според Veracus GmbH, Bremerhaven. Това означава, че нито потребителят, нито изследователят знае в кой от случаите е използван продукт с коластра и в кой – плацебо. Подобни изследвания са правени само в няколко случая досега.

Как работи коластрата

По принцип ефектите на коластрата се наблюдават в областта на храненето и на функционалността. Хранителната функция на коластрата е основна – като целта е преминаването от първичното мляко към по-късното майчино мляко.

Защитната функция – представлява главната функция на коластрата – която обаче намалява с времето, при преминаването към майчино мляко. За да изпълнява защитна функция, коластрата съдържа редица елементи като имуноглобулини, растежни фактори, хормони и антибактериални агенти, които подкрепят защитната функция по различен начин.

За коластрата – научно

В тази връзка – кратко въведение – за онези, които биха искали да знаят повече:

Коластрата съдържа голямо количество имуноглобулини.

В частност това се отнася за говеждата коластра. Тук IgG представляват почти 75% от имуноглобулините в коластрата; те неутрализират токсините и маркират патогенните елементи за унищожение посредством натурални фагоцити (=макрофаги, също известни като левкоцити или бели кръвни телца) на имунната система. Останалата част от имуноглобулините съставляват равни части от IgM (специфични антитела) и IgA (формират важна отбранителна бариера в лигавиците).

Имуноглобулините оцеляват при прехода през киселинната среда на стомаха

понеже специфични гликопротеини в коластрата формират защитна противокиселинна обвибка около антителата. Абсорбирането на имуноглобулини през стените на тънките черва не е напълно изяснено – въпреки това имуноглобулини, които са приети през устата – по-късно се откриват в кръвта на организма.

В допълнение към имуноглобулините, коластрата съдържа редица растежни фактори,

някои от които имат положителен ефект при изграждането на колаген и зарастването на рани (IgF-1, IgF-2, TgF-β). Почти 3-5% от коластрата са ензими и протеини с основни антибактериални и антиоксидантни свойства, включително лизозими, лактоферин и лактопероксидаза. Само в последните няколко години беше възможно доказването на силния антибактериален ефект на PRP, съдържащ се в коластрата.

Дори и характеристиките и основните ефекти на много от индивидуалните компоненти на коластрата да са научно доказани, разбирането на взаимовръзките между различните компоненти и интеракцията в тялото все още остават, като цяло, неизяснени. Следователно, съществува липса на научно доказателство, че ефектът от коластрата върху целеви организъм би могъл да се увеличи чрез изкуствено обогатяване на някоя от съставните части – например имуноглобулините.

Коластра – странични ефекти?

Дали коластрата има странични ефекти?

Към днешно време не са познати странични ефекти при прием на коластра. Положителните ефекти включват укрепване на имунната система, основно подобряване в растежа и заздравяване на раните, за което отговарят растежните фактори в коластрата. Коластрата съдържа още натурални елементи с антибактериален ефект като лактоферин.

Вярно ли е, че коластрата може да съдържа антибиотици?

Не. MERA използва същата коластра, която се изолзва от Veracus GmbH, Bremerhaven. В договорите за доставка и в споразумението за качество е уговорено, че само чисто от инхибитори мляко може да бъде прието или събрано – като всичко това се тества и инспектира. Инхибитори са всички материали, които подтискат бактериалния растеж – в това число и антибиотиците.

Възможно ли е да се хранят кучета, които имат доказана алергия към краве мляко, с коластра от продуктовата линия Pure?

Да. Течната коластра, която ние използваме е обезмаслена от производителя, като в същото време е премахнат и казеинът. Казеинът е най- важният протеинов компонент в млякото и се съдържа в млякото на бозайниците. Казеинът е тази част от протеина, която се преработва в сирене. Протеинът казеин е досега най-честият причинител на така наречената алергия към краве мляко. В резултат, коластрата, де-казеинирана от нас, има изключително нисък алергенен потенциал и не противоречи на концепцията на нашите Pure-продукти.

Коластра – за хора?

Дали коластрата е вариант и за хора?

Коластрата също така се използва и като хранителна добавка в продукти за хора.

Каква е темата на изследването на Cesarone от 2007 г?

В така нареченото Италианско изследване на Cesarone – 209 души между 30-80 години са тествани със замразена, изсушена и обезмаслена пудра от коластра (IgG 20-35%) за действието и при увеличен риск и прогрес на грипна инфекция.

В първата част от изследването, 144 участника са разделени на 4 групи (I: ваксинирани без коластра; II: ваксинирани плюс дневна доза от 400 мг коластра за 8 седмици; III: неваксинирани, без коластра; IV: неваксинирани плюс дневна доза от 400 мг коластра за 8 седмици) – изследването продължило 12 седмици.

Оказало се, че рискът от грип в групите, които са вземали коластра е по-малък от този в групите без коластра. Установено било още, че в случай на инфекция, болестта при тестваните с коластра продължавала два пъти по-малко време.

Във втората част на изследването, били изследвани обекти със сърдечносъдови проблеми, разделени на три групи в съответствие с първата част на изследването. Група III: неваксинирани, без коластра – не била сформирана – поради висок риск. И тук честотата на заболяванията и времетраенето на болестта на групите с коластра, били значително по-малки от тези в групата без коластра.